Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder for Positiv Forebyggende Helse AS (org.nr. 965 277 471). Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-post. Vi henter kun inn de personopplysningene som er nødvendige for å levere våre tjenester. Opplysningene vil bli oppbevart i henhold til bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger og Forskrift om behandling av personopplysninger.

Positiv Forebyggende Helse AS sine tjenester leveres med oss som behandlingsansvarlig. Vi inngår derfor ikke databehandleravtale med våre kunder da dette er utenfor vårt ansvarsområde. Vi har inngått databehandleravtale med en godkjent leverandør av fagsystemet vi benytter for oppbevaring av personopplysninger.

bedriftsmassasje.no

På bedriftsmassasje.no benyttes løsninger fra Squarespace og Google. Squarespace og Google lagrer personopplysninger om alle som besøker disse sidene. Denne informasjonen lagres på deres servere i USA og er underlagt selskapenes retningslinjer for personvern.