Positiv Forebyggende Helse AS

Positiv Forebyggende Helse AS har bred kunnskap og erfaring innen bedriftsmassasje, og tilbyr en fleksibel tjeneste som innebærer at behandlingen foregår på arbeidsplassen - altså i kundens lokaler.

Alle våre tilbud blir levert på døren til bedriften. Ved å benytte våre tjenester, vil man som kunde få et behandlingstilbud med terapeuter som har god kunnskap om muskel- og skjelettlidelser og hvordan man behandler dem for best mulig resultat.

Massasje - fysioterapi på arbeidsplassen er en effektiv måte å forebygge muskel- og skjelettlidelser på. Stillesittende arbeid - statisk muskelarbeid, vil over tid gi muskelsmerter, spenninger, innskrenket bevegelighet og ubehag.

Våre terapeuter, bruker manuelle behandlingsteknikker som vil frigjøre disse spenningene, og gi en opplevelse av smertereduksjon, bedre bevegelighet og man føler seg løs og ledig.

Hva er bedriftsmassasje?

Massasje på jobben er en forebyggende helsetjeneste utført av kvalifiserte massasjeterapeuter eller fysioterapeuter. Ved å tilby helserelaterte tjenester til sine ansatte vil bedriften oppnå gevinst i form av et godt arbeidsmiljø, og de ansatte vil få faglig oppfølging og hjelp til å bli kvitt sine muskel og skjelettplager, dette er viktig for å unngå en kronisk tilstand som ofte fører videre til sykemelding.

Hvordan foregår behandlingen?

Bedriftskundene setter av et kontor -  møterom når behandlingene utføres. Terapeuten har med seg alt av nødvendig utstyr for å kunne utføre en behandling som holder samme kvalitet som behandling på klinikk.

Terapeutene fører en journal for å danne seg en oversikt over helsetilstanden til den ansatte, behandlingen blir lagt opp etter denne informasjonen. Terapeutene gir også veiledning og informasjon om hva den ansatte kan gjøre selv for å unngå smerter og ubehag i fremtiden.

Grunner til å vurdere bedriftsmassasje !

  • Bedriftsmassasje forebygger muskel - og skjelettlidelser.
  • Bedriftsmassasje er tidsbesparende ettersom vi kommer til dere.
  • Bedriftsmassasje bidrar til et godt arbeidsmiljø hvor den ansatte føler seg ivaretatt.
  • Bedriftsmassasje kan være en medvirkende faktor for å redusere sykefraværet i bedriften.
  • Bedriftsmassasje er fradragsberettiget for arbeidsgiver.